Kongre Detayları

Özet ve Tam Metin Bildiri Gönderim ve Sunum Detayları

 1. Kongreye katılım ücretsizdir.
 2. En fazla iki bildiri ile katılabilirsiniz.
 3. Kongrede sunulacak bildiriler daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.
 4. Türkçe ve İngilizce yazım ve dilbilgisi kurallarına uymayan metinler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Bildiri sunumları, Türkçe ve İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.
 6. Her sunumun süresi, azami 15 dakikadır.
 7. Katılımcılar ve dinleyiciler farklı oturumları ZOOM üzerinden takip edebilecek ve soru sorabileceklerdir.
 8. Her oturumu ilgili oturum başkanı yönetecektir.
 9. Katılım belgeleri tüm yazarlar için kongre sonrasında PDF olarak e-posta ile gönderilecektir.
 10. Katılımcılar kongre özet metinlerinin sonuçları açıklanmadan önce kongreye katılımını iptal edebilirler.
 11. Kabul edildiği halde kongre sunumu yapılmayan bildiriler, Özet Bildiriler Kitabı'nda yayınlanmaz.
 12. Yalnızca sunumu yapılan bildiriler için katılım belgesi verilecektir.
 13. Birden fazla yazarlı bildirilerde her bir yazar için ayrı katılım belgesi gönderilecektir.
 14. Tam bildirilerin benzerlik raporuyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı, en fazla %30 olabilir. 

Özel Sayı Makale Detayları

 1. Hakemlik süreci tamamlanarak kabul edilen nitelikli tam metinler, Bingöl Üniversitesi'nin ULAKBİM-TRDİZİN Endeksli BİİBFAD dergisi çıkacak özel sayıda yayınlanacaktır.
 2. Özel sayı yayımlanma tarihi 17 Mart 2023'tür.
 3. Tam metin yayımlanma süreci, kongre sonrasında kongre web sitesi ve e-posta adresiniz üzerinden paylaşılacaktır.