Özet Metin Kuralları

 • Özetlerde başlıklar alt alta yazılmalıdır. Çalışma Türkçe ise Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık verilmelidir.
 • Yazar bilgileri Book Antiqua yazı stilinde ve 9 punto olarak dipnotta verilmelidir. Yazar bilgileri sırasıyla unvan, kurum adı, e-mail, ORCID bilgilerini kapsamalıdır.
 • Bildiri özeti hem Türkçe hem İngilizce (title, abstract, keywords) olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Başlık içerikle uyumlu, Book Antiqua yazı karakteri ile 9 punto ile iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar adları başlıktan sonra 12 nk boşluk bırakılarak Book Antiqua yazı karakteriyle 9 punto kalın olarak, 14.5 tam satır aralığı ile sağa dayalı yazılmalıdır.
 • Özet metni Book Antiqua yazı karakteri ile 9 punto, Tam (14.5) satır aralığıyla iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Özet metni çalışmanın amacı, araştırmanın yöntemine ilişkin bilgiler içermeli ve 250-500 kelime arası olmalıdır.
 • Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 7 sözcükten oluşan anahtar kelimeler (keywords) verilmelidir. Yalnızca ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.  Özel isimler hariç diğer anahtar kelimelerin tamamı küçük harfle yazılmalıdır.
 • Sayfa kenarlıkları üst 2.7 cm alt 2.3 cm sağ ve sol 2 cm olmalıdır. Özette girinti kullanılmamalıdır.
 • Özet çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve önerileri içerecek şekilde en az 250 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. Alt başlık kullanılmadan tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri, MS Word formatında hazırlanmalıdır. Sisteme Word dışında PDF vb. formatta yüklenmemelidir.
 • Özette kaynakça kullanılmamalıdır. Ancak çalışmada ölçek kullanılmışsa ölçek için metin içi kaynakça kullanılır.
 • Bir katılımcı en fazla 2 bildiride yazar olarak yer alabilir.
 • Bildiri sunum süreleri en fazla 15 dakika ile sınırlı olacaktır.
 • Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
 • Özet metin şablonu için TIKLAYINIZ.